Imigracija į Lietuvą 2023

Toliau daugėja Lietuvoje gyvenančių užsienio valstybių piliečių, rodo Migracijos departamento turima preliminari statistika. Apibendrinus pagrindinius 2023 metų II-ojo pusmečio migracijos rodiklius, galiojančius dokumentus turi ir Lietuvoje legaliai gyvena 221 848 užsieniečiai.

Praėjusių metų pirmąjį pusmetį, liepos 1-osios duomenimis, tokių asmenų mūsų šalyje buvo daugiau kaip 195 tūkstančiai.

Šiuo metu užsieniečiai iš viso sudaro 7,69 proc. visų Lietuvos gyventojų.

2023 metų liepą – gruodį užsienio valstybių piliečiams iš viso išduoti bei pakeisti 66 535 leidimai laikinai gyventi Lietuvoje. Tai mažiau nei per pirmąjį pusmetį, kuomet užsieniečiams buvo išduoti bei pakeisti 86 372 tokie dokumentai.

Šių metų pradžioje galiojančius leidimus laikinai gyventi Lietuvoje iš viso turėjo 199 239 užsieniečiai, leidimus nuolat gyventi Lietuvoje – 22 609 užsieniečiai.

Itin ženkliai sumažėjo išduotų nacionalinių vizų. Pernai sausį – birželį iš viso buvo išduotos 12 503 vizos, tuo tarpu nuo liepos iki 2023-ųjų pabaigos – tik 1595.

Tokiam mažėjimui įtakos turėjo nuo pernai liepos 1-osios įsigaliojęs naujas Nacionalinės vizos išdavimo tvarkos aprašas. Remiantis šiuo teisės aktu, nacionalinės vizos nebeišduodamos užsieniečiams, atvykstantiems dirbti, kai jų profesija yra įrašyta į Trūkstamų profesijų sąrašą, nuolatinių studijų studentams, atvykstantiems studijuoti Lietuvoje, dėstytojams bei tyrėjams, atvykstantiems dirbti į aukštąsias mokyklas pagal darbo sutartis, bei dar kelių kategorijų užsieniečiams. Nuo minėtos datos tokie asmenys privalo teikti prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje.

2023 m. II pusmetį šiek tiek padaugėjo užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį Lietuvoje – 313. Beveik pusę tokių prašymų – 150 – pateikė Baltarusijos piliečiai. Pernai per pirmą pusmetį iš viso gauti 262 prašymai suteikti prieglobstį.

Didžiausi imigraciniai rodikliai priskiriami Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos šalių piliečiams.Remiantis Migracijos Departamento duomenimis (2024)


Kalbos »