Stabdomas Vizos D išdavimas

Vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės įsakymu patvirtintas liepos 1-ąją įsigaliojęs naujas Nacionalinės vizos išdavimo tvarkos aprašas. Remiantis šiuo teisės aktu, pakeisti kai kurie pagrindai, kuriais remdamiesi užsieniečiai teikdavo prašymus nacionalinei vizai gauti.

Taip pat nuo minėtos datos, liepos 1-osios, visi prašymai išduoti nacionalines vizas yra teikiami per Lietuvos migracijos informacinę sistemą MIGRIS – svetainėje migracija.lt. Iki šio antradienio sulaukta 38 tokių prašymų.

Nuo šiol nacionalinė viza galės būti išduodama:

 • Į Lietuvą pagal studijų mainų programą atvykstantiems studentams;
 • Užsieniečiams, kurie atvyksta į Lietuvą dirbti kaip dėstytojai arba atlikti mokslinių tyrimų ir (arba) eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbų kaip tyrėjai, turėdami autorinę sutartį su Lietuvos mokslo ir studijų institucija. Nacionalinė viza tokiais atvejais bus išduodama ir tokių užsieniečių šeimos nariams;
 • Dėstytojams ar tyrėjams, kurie į Lietuvą atvyksta vykdyti bendrų su užsienio valstybėmis vyriausybinių programų, bei jų šeimų nariams;
 • Sportininkams, dalyvaujantiems aukšto meistriškumo sporto varžybose, arba treneriams, kaip jie apibrėžiami Lietuvos Respublikos sporto įstatyme, atvykstantiems į Lietuvą užsiimti sporto veikla. Šiais atvejais nacionalinės vizos galės būti išduodamos ir tokių užsieniečių šeimų nariams;
 • Jūrininkams, atvykstantiems į laivą, plaukiojantį su Lietuvos valstybės vėliava, arba jei laivas, kurio įgulos nariai jie yra, remontuojamas Lietuvoje;
 • Žurnalistams, akredituotiems Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje;
 • Užsieniečiams, kurie negali išvykti iš Lietuvos dėl kurios nors iš šių priežasčių: ligos, kitokio ūmaus sveikatos sutrikimo ar organizmo būklės, asmeninės priežasties, kurios užsieniečiai negalėjo numatyti ar nenugalimos jėgos;
 • Užsieniečiams verslininkams, jei šie atvyksta į Lietuvą užsiimti teisėta veikla ir yra Juridinių asmenų registre įregistruotos įmonės, įsteigtos per pastaruosius vienerius metus iki prašymo išduoti nacionalinę vizą pateikimo dienos, dalyviai, jei įmonės nuosavo kapitalo (ne akcinės bendrovės ir ne uždarosios akcinės bendrovės atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 28 tūkstančius eurų, iš kurių ne mažiau kaip 14 tūkstančių eurų – tokių užsieniečių investuotos lėšos ar kitas turtas.
 • Sezoninių darbų į Lietuvą dirbti atvykstantiems užsieniečiams, turintiems Užimtumo tarnybos išduotą leidimą sezoninį darbą dirbti ilgiau nei 90 dienų ar turinčiam pratęstą leidimą dirbti sezoninį darbą, jeigu bendras laikotarpis viršija 90 dienų, arba pateikusiems Užimtumo tarnybai prašymą išduoti naują ar pratęsti leidimą dirbti sezoninį darbą;
 • Užsieniečiams, kurie yra Europos Sąjungai ar Europos laisvosios prekybos asociacijai nepriklausančiose valstybėse įsteigtų įmonių darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį, ir tokių įmonių yra laikinai komandiruojami į Lietuvą dirbti;
 • Užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvą vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ar kitų susitarimų nuostatomis, o taip pat kitais atvejais, kai jų atvykimo tikslas yra ilgalaikis buvimas Lietuvos Respublikoje. Tai gali būti ilgai trunkantis gydymas ar reabilitacija, aukštos profesinės kvalifikacijos kėlimas, savanorystė ir pan.

Migracijos departamentas atkreipia dėmesį, kad įsigaliojus naujajam Nacionalinės vizos išdavimo tvarkos aprašui, nacionalinės vizos nebus išduodamos nuolatinių studijų studentams, atvykstantiems studijuoti Lietuvoje, taip pat dėstytojams bei tyrėjams, atvykstantiems dirbti į aukštąsias mokyklas pagal darbo sutartis, užsieniečiams, atvykstantiems dirbti, kai jų profesija yra įrašyta į Trūkstamų profesijų sąrašą bei dar kelių kategorijų užsieniečiams.

Tokie asmenys privalės teikti prašymus išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje.

Tam tikri reikalavimai taikomi ir nacionalinės vizos prašančių užsieniečių dokumentams. Asmens pasas turės būti išduotas per pastaruosius dešimt metų, o jame privalės būti ne mažiau kaip du tušti puslapiai, skirti vizai įklijuoti. Paso galiojimo laikas turi būti ne mažiau kaip 3 mėnesiais ilgesnis už prašomos išduoti vizos galiojimo laiką.

Jeigu kelionės dokumento galiojimas neviršija prašomos nacionalinės vizos galiojimo laikotarpio arba jį viršija mažiau negu 3 mėnesiais, nacionalinė viza išduodama 3 mėnesiais trumpesniam negu kelionės dokumento galiojimas laikotarpiui.

Migracijos departamento specialistai vizos prašymą išnagrinėti ir sprendimą priimti turės per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo priėmimo dienos. Nagrinėjimo terminas galės būti pratęstas ir iš viso trukti iki 45 kalendorinių dienų.

Į Lietuvą ketinantis atvykti vizos lipduką gavęs užsienietis privalo atidžiai planuoti savo kelionę ir būtinai atkreipti dėmesį į vizos galiojimo pradžią. Tuo atveju, jei užsienietis į Lietuvą atvyktų su jam išduota viza, kuri dar nepradėjo galioti, toks asmuo į šalį nebūtų įleidžiamas.

Migracijos departamentas primena, jog nebelieka vadinamųjų laukimo vizų. Užsieniečiai turi atsakingai planuoti savo teisėto buvimo Lietuvoje laikotarpį ir jo pratęsimu pasirūpinti iš anksto.

Prašymų išduoti Šengeno vizas pateikimo tvarka nuo liepos 1 dienos nesikeitė.

Remiantis: https://www.migracija.lt/-/%C4%AEsigaliojo-naujas-nacionalin%C4%97s-vizos-i%C5%A1davimo-tvarkos-apra%C5%A1as?redirect=%2F

Kalbos »